Moštování pro veřejnost »

Historie

Společné začátky

V devadesátých letech 20. století se začali ovocnáři a nevládní organizace zabývat obnovou a rozvojem tradičního ovocnářství v Bílých Karpatech. Svého cíle, kterým je zachovat jedinečný genofond krajových odrůd ovocných dřevin a přispět k uchování krajinného rázu, se snaží dosáhnout především zpracováním místní ovocnářské produkce. Založili proto Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat a od roku 2000 vyrábí v moštárně v Hostětíně jablečné mošty. V roce 2003 založili společnost Moštárna Hostětín s.r.o., která v současnosti moštárnu provozuje a na trh dodává ovocné šťávy,  sirupy a kalvádos.

Od mapování ovocných odrůd…

Na počátku 90. let si členové základní organizace Českého svazu ochránců přírody Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou začali všímat extenzivních sadů a zahrad na Horňácku, které oplývají množstvím starých ovocných odrůd. Výsledkem jejich mapování na jihu Bílých Karpat, založeného především na spolupráci s místními zkušenými ovocnáři, bylo vytvoření genofondového sadu ve Velké nad Veličkou. Postupem času se mapování rozšířilo i na zbylou část Bílých Karpat a v současnosti je mapování a záchrana krajových odrůd ovocných dřevin celostátním programem Českého svazu ochránců přírody.

Vznik občanského sdružení

V roce 1998 se organizace i jednotlivci dbající o ochranu přírody spojili a společně založili  Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat. Jeho posláním je využívat veškerého dědictví tohoto regionu k trvale udržitelnému rozvoji. V počátcích své činnosti se občanské sdružení zaměřilo na ovocnářství. Vedle mapování a záchrany krajových odrůd ovoce hledali členové sdružení projekt, který by představoval ekonomické zhodnocení místní ovocnářské produkce a motivoval drobné ovocnáře v Bílých Karpatech k pěstování a péči o staré krajové odrůdy. Hlavním projektem se tak stala výroba jablečného moštu.

Cesta k jablečnému moštu

Domácí zpracování jablek na přírodní jablečnou šťávu je v Bílých Karpatech rozšířeným způsobem využití úrody ze sadů, zahrad či záhumenek. Prvotním záměrem a cílem projektu bylo investovat finanční prostředky poskytnuté formou grantu lucemburským ministerstvem životního prostředí do některého z existujících zahrádkářských provozů a vylepšit technologické podmínky tak, aby bylo možné vyrábět a dodávat jablečný mošt na domácí trh. Nakonec však vznikla zbrusu nová moštárna v rekonstruované hospodářské budově v Hostětíně.

O Hostětínském moštu
Produkty