Moštování pro veřejnost »

O obci Hostětín

Obec Hostětín s 230 obyvateli leží v malebné krajině na úpatí hřebene Bílých Karpat, uprostřed chráněné krajinné oblasti, nedaleko lázní Luhačovice. V roce 2012 oslaví Hostětín 600 let od první historické zmínky. Po staletí poskytovalo obyvatelům obživu zemědělství a ovocnářství; do padesátých let minulého století vyjížděli muži do světa jako zvěroklestiči. Od té doby se svět změnil, ale obec svoji budoucnost dál staví na své historii, tradicích a přírodním bohatství Bílých Karpat.

Od svého osamostatnění na počátku devadesátých let se, kdy zde uvedli do provozu první kořenovou čistírnu odpadních vod v regionu, se Hostětín proslavil jako ekologická obec. Díky spolupráci veřejné správy s neziskovými organizacemi, zejména se ZO ČSOP a Nadací Veronica nebo s Nadací Partnerství, je zde možné vidět na jednom místě nebývalé množství technologií šetrných k životnímu prostředí. Obec se rozloučila s fosilními palivy. Většinu domů vytápí obecní výtopna na dřevní štěpku, kterou doplňují sluneční kolektory na ohřev teplé vody a 3 malé fotovoltaické elektrárny na střechách domů a u výtopny. Ulice osvětlují moderní úsporné lampy, které neozařují oblohu a tak i v centru můžete pozorovat hvězdy. V roce 2006 uvedla ZO ČSOP Veronica do provozu vzdělávací centrum s ubytováním, první veřejnou budovu v pasivním energetickém standardu. Vytváří komfortní zázemí pro semináře, vzdělávací pobyty, různé kurzy i pro rekreaci v podhůří Bílých Karpat.

Hostětín navazuje také na ovocnářskou tradici. Dnes je v katastru několik hektarů nových sadů. Od roku 2000 se každý svatováclavský víkend v obci koná Jablečná slavnost, na kterou přijíždí ochutnat mošty a speciality až 3000 hostů. Nadaci Veronica se na pozemku opuštěné usedlosti zakoupené v roce 1996 podařilo zachovat 200 let starou sušírnu ovoce a hospodářské budovy původního stavení byly přebudovány na moštárnu ovoce. V 2000 v ní začalo občanské sdružení Tradice Bílých Karpat vyrábět první certifikovaný jablečný biomošt a zásobovat jím české spotřebitele. V březnu 2010 ochutnal hostětínské mošty také princ Charles při své návštěvě Hostětína.

Královská návštěva v Hostětíně nebyla náhodná. Už dříve přivedly ekologické projekty do Hostětína řadu dalších osobností; mimo jiné velvyslance Britského království, Nizozemského království nebo Lucemburska, lucemburského ministra životního prostředí Marco Schanka a mnoho zahraničních hostů i českých politiků.

Kromě upravené obce, chutí místní kuchyně a ovocnářských specialit si návštěvníci mohou užít turistiky v nádherném okolí. Centrum Veronica pro své hosty dokonce připravilo turistický pobyt „po stopách Prince Charlese“. Pěší procházky zpestřují sochy v krajině, které zde zůstaly po sochařském sympóziu českých a slovenských tvůrců a také objekty Rosti Pospíšila, které ozvláštňují některá zajímavá místa v okolních kopcích. Nejen proto je také Hostětín startovní pozicí pro krásné rodinné procházky po této ojediněle zachovalé krajině, kterou ještě můžeme na pomezi Moravy a Slovenska nalézt.