Moštování pro veřejnost »

Ocenění

Moštárna v Hostětíně je držitelem několika ocenění a certifikátů.

Ocenění

Naše výrobky již třikrát uspěly v soutěži Česká biopotravina:

        

  • V roce 2014 získal Hostětínský mošt jablko&rakytník ocenění Regionální potravina.
  • V roce 2002 získalo občanské sdružení Tradice Bílých Karpat třetí místo v soutěži japonské nadace Sasakawa Peace Foundation za bělokarpatský mošt, ve kterém se spojuje snaha chránit přírodu se šetrným ekonomickým využitím krajiny Bílých Karpat.
  • V roce 2001 jsme se stali držiteli stříbrné ceny International Green Apple Awards for Environmental Best Practice.
Certifikáty a značky

Od samého počátku v roce 2000 je naše moštárna držitelem osvědčení BIO - Produkt ekologického zemědělství. Certifikaci našich výrobků zajišťuje společnost Biokont.

Současně jsme i členy PROBIO - Svazu ekologických zemědělců, který je celostátním sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin.