Moštování pro veřejnost »

Pečujeme o životní prostředí

Při našem podnikání se snažíme snižovat nepříznivé dopady na životní prostředí.

Elektřina ze slunce

Elektrárna dodávající proud pro provoz moštárny se skládá ze 40 polykrystalických panelů o výkonu 220 W, rozčleněných do dvou sekcí po 20 panelech. Úhrnný instalovaný výkon je až 8,8 kW. Investorem elektrárny je Nadace Veronica.

Elektrárna ročně vyrobí více než 8 000 kWh elektřiny, což odpovídá roční spotřebě elektřiny při provozu moštárny. Protože spotřeba a výroba elektřiny na moštárně nejsou v průběhu dne a roku stejné, přebytky energie, které nespotřebuje moštárna, dodá systém do rozvodné sítě.

Používáme zelenou elektřinu

Mimo vlastní vyrobenou energii z fotovoltaické elektrárny odebíráme elektřinu výhradně z obnovitelných zdrojů. Jsme smluvním odběratelem elektřiny od společnosti Nano Energies, která vykupuje přebytky od malých výrobců. Dodává je zákazníkům, kteří dbají na životní prostředí a nechtějí za svou zodpovědnost zbytečně připlácet.